360 graden feedback


Om de stage, werkplek leren van kwartiel 4.3 en de eerste fase van de Lio-stage af te sluiten, voert de student een 360-graden feedback gesprek op basis van een geschreven zelfevaluatie. De basis van deze methode is dat het functioneren van de student wordt beoordeeld door een aantal personen die goed zicht hebben op het dagelijkse functioneren. Denk hierbij aan: duo-collega, leerlingen, andere collega of directie. 

Stappen in het vragen van feedback en het schrijven van een zelfevaluatie:

  1. Student vult het formulier WPL  fase 4 in (formatief)
  2. Student vraagt met behulp van de formulieren (vult deze in en past deze aan op eigen situatie) feedback aan personen die zicht hebben op het functioneren.
  3. Student neemt bij de leerlingen een vragenlijst of vraaggesprek af waarin het functioneren centraal staat. 
  4. Student schrijft met behulp van de verzamelde gegevens een zelfevaluatie over zijn/haar functioneren.
  5. Student maakt in de loop van kwartiel 3 (of later, op een tijdstip waarin dit voor de ontwikkeling past) een afspraak voor het bespreken van de zelfevaluatie met de schoolopleider en de instituutsopleider op de stageschool.
  6. Student levert de gespreksmaterialen tijdig aan bij alle gesprekspartners (Blackboard en mail).
  7. Student werkt n.a.v. het gesprek de leerpunten voor de komende periode uit 

Let op: De beoordeling van de beroepspratijk en reflectie wordt in Blackboard ingeleverd door de student en in Blackboard en Bison verwerkt door de instituutopleider.

Documenten voor de 360 graden feedback: