Missie – visie

De missie van de Twentse samenwerking is om Samen Opleiden in te zetten ter bevordering van de professionele ontwikkeling van studenten, leraren en lerarenopleiders. Dit heeft geleid tot een regionaal kennisnetwerk: Lerende Leraren.
De gezamenlijke opleidingsverantwoordelijkheid heeft vorm gekregen vanuit het motto: ‘Iedereen leert’ en is voor de Academische Opleidingsschool doorvertaald naar ‘Iedereen onderzoekt’.