Missie – visie

De missie van de Twentse samenwerking is samen Opleiden in te zetten ter bevordering van de professionele ontwikkeling van studenten, leraren en lerarenopleiders en dit te verbinden aan de ontwikkeling van de basisschool en de hogeschool om zodoende te bouwen aan een regionaal kennisnetwerk. De gezamenlijke opleidingsverantwoordelijkheid heeft vorm gekregen vanuit het motto: ‘Iedereen leert’ en is voor de Academische Opleidingsschool doorvertaald naar ‘Iedereen onderzoekt’.