Partnerschap

Sinds 2001 is in Twente sprake van gedeelde opleidingsverantwoordelijkheid door vijftien schoolbesturen en Saxion Pabo Enschede. De Twentse educatieve samenwerking bestaat uit twee Partnerschappen Samen Opleiden te weten Twente Oost en Twente West. 
Gezamenlijk wordt met ruim 100 scholen opleidingsplaats geboden aan ongeveer 700 studenten. De scholen worden een opleidingsschool genoemd. Soms vormen twee of drie scholen samen een opleidingsschool. Studenten werken als leerteam onder begeleiding van een school- en instituutsopleider.

Overzicht van de opleidingsscholen binnen Partnerschap Twente Oost en West