Partnerschap

Sinds 2001 is in Twente sprake van gedeelde opleidingsverantwoordelijkheid door vijftien schoolbesturen en Saxion Pabo Enschede. De Twentse educatieve samenwerking bestaat uit twee Partnerschappen Samen Opleiden te weten Twente Oost en Twente West. 
Gezamenlijk bieden we met ruim 100 scholen opleidingsplaatsen aan meer dan 600 studenten. Het gaat om studenten uit alle fasen van de opleiding. De scholen binnen de samenwerkende partnerschappen noemen we een opleidingsschool.  Indien er sprake is van kleine scholen vormen twee of drie scholen samen een opleidingsschool. 

Overzicht van de opleidingsscholen binnen Partnerschap Twente Oost en West