BT1 / BT3

“Tijdens BT1/BT3 lessen werken studenten op de opleiding aan opdrachten, dit doen ze individueel en in groepen. Tijdens het ontwerpatelier op de opleiding wordt begeleiding gegeven door de begeleidend docenten.
In het ontwerpatelier op de opleidingsschool kan bijvoorbeeld worden gewerkt aan:

  • uitwerken van opdrachten individueel of in tweetallen en dit later voorleggen aan de medestudent en schoolopleider;
  • bespreking van de opdrachten met elkaar en met schoolopleider; vooral de betekenis van de praktijk bij deze opdrachten kan hierbij vanuit diverse hoeken worden belicht;
  • samen observeren van een situatie in de klas of via video zodat leerkrachtvaardigheden, gerelateerd aan de beroepsthema’s worden ingeoefend;
  • inoefenen van de presentatie (en feedback op presentatie verwerken).

Meer informatie over de doelen en toetsing is te vinden in onderstaande studiehandleidingen.