Het driehoeksgesprek

Het driehoeksgesprek is een gesprek tussen de schoolopleider, de instituutsopleider en de directie. Dit gesprek wordt 2x per jaar gevoerd. Deze gesprekken kunnen ook vormgegeven worden op de Opleidersdagen op locatie.

directeur – instituutsopleider – schoolopleider

Mogelijke gesprekspunten voor het driehoeksoverleg:

– Actuele situaties

– Ontwikkeling studenten (stage, studievoortgang)

– Schoolontwikkeling: onderwijskundig, teamontwikkeling, personeel

– Bijdrage studenten aan schoolontwikkeling

– Ontwikkeling opleiding

– Afstemming mentoren: rollen, sterkte/zwakte, matchen mentor student

– Verbinding theorie – praktijk: werken we context gebonden en wat levert dat alle betrokkenen op?

– Verbinding diverse rollen / samenhang

– Plaatsing studenten nieuwe cursusjaar; traject, opleidingsfase(n)

– Informeren team

– Informeren groepen mentoren

– Evaluatie

– Beeldvorming en p.r.

Opmerkingen:

– Als een schoolopleider op meerdere scholen werkt kan het zinvol zijn een driehoeksoverleg voor beide scholen tegelijk te plannen.

– Als er binnen een bestuur meerdere opleidingsscholen zijn kan een bovenschools overleg zinvol zijn (bijvoorbeeld op een Opleidersdag op locatie).