Het driehoeksgesprek

Het driehoeksgesprek is een gesprek tussen de schoolopleider, de instituutsopleider en de directie. Dit gesprek wordt 2x per jaar gevoerd.

directeur – instituutsopleider – schoolopleider

Mogelijke gesprekspunten voor het driehoeksoverleg:

– Actuele situaties

– Ontwikkeling studenten (stage, studievoortgang)

– Schoolontwikkeling: onderwijskundig, teamontwikkeling, personeel

– Bijdrage studenten aan schoolontwikkeling

– Ontwikkeling opleiding

– Afstemming mentoren: rollen, sterkte/zwakte, matchen mentor student

– Verbinding theorie – praktijk: werken we context gebonden en wat levert dat alle betrokkenen op?

– Verbinding diverse rollen / samenhang

– Plaatsing studenten nieuwe cursusjaar; traject, opleidingsfase(n)

– Informeren team

– Informeren groepen mentoren

– Evaluatie

– Beeldvorming en p.r.

Opmerkingen:

– Als een schoolopleider op meerdere scholen werkt kan het zinvol zijn een driehoeksoverleg voor beide scholen tegelijk te plannen.

– Als er binnen een bestuur meerdere opleidingsscholen zijn kan een bovenschools overleg zinvol zijn.