Afspraken over gebruik van beeldmateriaal:

Binnen de partnerschappen Samen Opleiden Twente Oost en West is het volgende vastgesteld over het gebruik van beeldmateriaal op stage voor opdrachten:

Opleidingsscholen hebben primaire verantwoordelijkheid voor het leren van aanstaande leraren, aantonen van competent handelen vindt ook plaats via het vastleggen van beelden en wordt op de opleidingsschool toegestaan.

Op schoolniveau wordt deze afspraak gecommuniceerd met alle betrokkenen en meegenomen in de op school geldende AVG-afspraken. Advies is dit elk jaar tijdens het driehoeksoverleg (instituutsopleider, schoolopleider en directie) onder de aandacht te brengen.

Op studentniveau wordt met studenten gecommuniceerd dat de beelden alleen worden gebruikt om het competent handelen aan te tonen en niet publiek worden gemaakt. De opdrachten zijn zo geformuleerd dat het in beeld brengen van leerlingen niet noodzakelijk is, het gaat om het handelen van de student als aanstaande leraar.