De LIO-stage

De LIO-stage is bedoeld om de student op een natuurlijke manier de overstap te laten maken naar het
werkveld. De student komt in aanraking met alle facetten van het leraarschap: als groepsleerkracht,
leerlingbegeleider, teamlid en als maatschappelijk betrokken persoon.

Tijdens de LIO-stage staat het volgende thema centraal:
Zelfstandig functioneren in de ‘eigen’ groep en als teamlid ‘meedraaien’ binnen de basisschool.

De lio-stage wordt in principe gecontinueerd tot de zomervakantie of tot het moment waarop de
student gaat afstuderen. Tenzij hierover in overleg andere afspraken zijn gemaakt.
‘Communiceren met ouders’ is een onderdeel van het afstuderen. De student volgt hiervoor workshops
waarin communicatieve vaardigheden getraind, besproken en bekeken worden. Voortgebouwd wordt op
kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in voorgaande studiejaren. De doelen van de workshops zijn:
de eigen communicatieve vaardigheden verbeteren, inzicht in (het eigen) communicatiegedrag
vergroten en aan zelfvertrouwen te winnen.

De Twentse partnerschappen hebben in het studiejaar 21/22 over de inzet van LIO-stagiaires het volgende afgesproken:

  • De Lio student binnen Samen Opleiden Twente is een LIO-stagiaire (dus geen LIO-CAO, maar een stage-overeenkomst). Hiervoor krijgt de stagiaire een bedrag wat bij alle besturen hetzelfde is. De stage is onbezoldigd, binnen ons partnerschap concurreren we niet met elkaar met vergoedingen.
  • De LIO-periode wordt gezien als een leerplek en niet als een werkplek. Dat betekent dat de student ruimte heeft om te werken aan stage en onderzoek. Hiermee willen we bereiken dat studenten tijdig afstuderen en dus studievertraging voorkomen.
  • Naast hun LIO-stage hebben ze nog studieaanbod op de Pabo. Dit is voorwaardelijk voor een goede theorie-praktijk koppeling. Studenten zijn daardoor niet structureel in te zetten voor vervanging in een klas.