WOS – Opleidersdagen

Vijf dagen per jaar komen instituuts- en schoolopleiders bij elkaar om de samenwerking te bespreken en zo nodig te verbeteren. Het ontwerpatelier is op deze dagen altijd een thema. Er worden inhouden
vastgesteld, actualiteiten gedeeld en geïntegreerd in activiteiten.
De opleiders werken op deze opleidersdagen aan hun eigen ontwikkeling, aan de ontwikkeling van het curriculum en aan een optimale organisatie.
Er is een plenair deel met bijvoorbeeld een inspirerende lezing of presentatie, er zijn agenda’s voor groepen met een specifieke opdracht, er is intervisie of er zijn ontwerpateliers voor de lerarenopleiders.

Dit schooljaar zullen de WOS-Opleidersdagen plaatsvinden op:
2 september 2021 (WOS – startmiddag)
23 september 2021 (WOS – Opleidersdag 1)
4 november 2021 (WOS – Opleidersdag 2)
3 februari 2022 (WOS – Opleidersdag 3)
21 april 2022 (WOS – Opleidersdag 4)
30 juni 2022 (WOS – Opleidersdag 5)