WOS – Opleidersdagen

Vijf dagen per jaar komen instituuts- en schoolopleiders bij elkaar om de samenwerking te bespreken en zo nodig te verbeteren. Drie keer per jaar op Saxion en twee keer per jaar in opleidingsteams op locatie. Er worden inhouden vastgesteld, actualiteiten gedeeld en geïntegreerd in activiteiten.
De opleiders werken op deze opleidersdagen aan hun eigen ontwikkeling, aan de ontwikkeling van het curriculum en aan een optimale organisatie.
Op de opleidersdagen op Saxion is er een plenair deel en/of presentatie, er zijn agenda’s voor groepen met een specifieke opdracht, er is intervisie of er zijn ontwerpateliers voor de lerarenopleiders. Op de vierde opleidersdag is altijd een deel met een inspirerende lezing.

Dit schooljaar zullen de WOS-Opleidersdagen plaatsvinden op:
8 september 2022 (WOS – startmiddag – op Saxion)
22 september 2022 (WOS – Opleidersdag 1 – op locatie)
10 november 2022 (WOS – Opleidersdag 2 – op Saxion)
2 februari 2023 (WOS – Opleidersdag 3 – op locatie)
20 april 2023 (WOS – Opleidersdag 4 – op Saxion – incl. lezing)
29 juni 2023 (WOS – Opleidersdag 5 – op Saxion)