Samen Opleiden

Binnen het Samen Opleiden in Twente is er een hechte samenwerking tussen de Pabo en de basisscholen in de regio. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat een groot deel (minimaal 40%) van je opleiding in de basisschool plaats vindt. Dit noemen we werkplekleren. Met medestudenten vorm je een leerteam. Je wordt begeleid door experts uit zowel de basisscholen als de Pabo. Al deze basisscholen zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als opleidingsschool.

De lerarenopleider

Wat doet een lerarenopleider? Wat moet je als lerarenopleider kennen en kunnen? Hoe blijf je groeien in dit beroep? De beroepsstandaard beschrijft het beroep lerarenopleider en de generieke bekwaamheid van lerarenopleiders. In de beroepsstandaard wordt verwoord wat het beroep lerarenopleider inhoudt, over welke bekwaamheden een gemiddeld ervaren lerarenopleider beschikt en op welke kennis hij zijn handelen baseert. 

“De beroepsstandaard richt zich op alle lerarenopleiders, ongeacht werkcontext.”

de scholing voor lerarenopleiders hoort bij het inductietraject voor alle lerarenopleiders van de Twentse partnerschappen en is gebaseerd op de Landelijke beroepsstandaard voor lerarenopleiders en de specifieke Twentse situatie.  Afspraak in partnerschap Samen Opleiden Twente is dat alle opleiders de Scholing Lerarenopleider volgen. Informatie over deze scholing vind je op onze website. Hier kun je je ook aanmelden.