Samen professionaliseren

Beroepsregistratie lerarenopleider (BRLO)

Je bent lerarenopleider. Een bijzonder beroep! Want leraar van de leraar word je niet zomaar.

Ga maar na: je bekwaamt je eerst in het leraarsvak. Vervolgens verwerf je kennis en vaardigheden waarmee je (aanstaande) leraren kunt opleiden, begeleiden en inspireren. Deze specifieke beroepsbekwaamheid mag en moet gezien worden. Daar kun jij voor zorgen door je te registreren in het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO). Hiermee positioneer je jezelf als een lerarenopleider die de eigen professionaliteit zelfkritisch onderhoudt en verhoogt. Het is belangrijk om dit te doen. Voor jezelf én voor al je collega’s. In dialoog met instituten en opleidingsscholen leveren we als beroepsgroep immers een onmisbare bijdrage aan goed, toekomstgericht onderwijs.

Het BRLO laat zien waar we voor staan: gewaarborgde professionele ontwikkeling en kwaliteit! Niet voor niets laten steeds meer collega’s zich registreren. (www.velon.nl)

Meer informatie over: Beroepsregistratie lerarenopleider (BRLO)?

Scholing mentoren

Mentoren binnen Samen Opleiden Twente blijven actueel door het volgen van scholing en structureel overleg met de opleiders.

Op zoek naar een scholing voor mentoren? Klik hier!