Werkplekleren (stage)

Voltijd
Studenten worden geplaatst op opleidingsscholen.
Wij verwachten dat de studenten op de donderdag en vrijdag worden begeleid door de schoolopleider.

PABO 1
Fase opleidingsbekwaam
PABO 2
Fase beroepstakenbekwaam
PABO 3
Fase werkplekbekwaam
Pabo 4
Fase startbekwaam
De stage (fase A) van de eerstejaars studenten vindt plaats op
donderdag en vrijdag gedurende twee stageperioden, waarbij de studenten 3 dagdelen in de klas zijn.
Eerstejaars studenten worden
geacht, na een oriënterende
periode, in twee verschillende
bouwen stage te lopen.
De stage (fase B) van de tweedejaars
studenten vindt plaats op donderdag en vrijdag gedurende twee stageperioden, waarbij
de studenten 3 dagdelen in de klas zijn.
Tweedejaars studenten
worden geacht in twee
verschillende bouwen stage te lopen.

Semester 2
Leeftijdsspecialisatie:
Jonge kind groep 1 t/m 4
Oude kind groep 5 t/m 8
De stage (fase C) van de derdejaars
studenten vindt plaats in Semester 1 op de
donderdag en vrijdag, waarbij
de studenten 3 dagdelen in de klas zijn.
De stage van de derdejaars
studenten vindt plaats in de
bouw van hun
leeftijdsspecialisatie.
In kwartiel 3 en 4 zijn de studenten niet op de
opleidingsschool in verband met de minor.

Leeftijdsspecialisatie:
Jonge kind groep 1 t/m 4
Oude kind groep 5 t/m 8
De studenten starten met
een stage (fase C) op de donderdag en vrijdag in de
bouw van hun
leeftijdsspecialisatie.
De studenten zijn 3
dagdelen samen met de mentor in de groep aanwezig.
Vanaf semester 2 kan de stage worden omgezet in een LIO-stage indien er wordt voldaan aan de vastgestelde
criteria. Vanaf dat moment is de student 2 volledige
dagen in de groep.

Leeftijdsspecialisatie:
Jonge kind groep 1 t/m 4
Oude kind groep 5 t/m 8

Deeltijd
Studenten worden geplaatst op opleidingsscholen.
Wij verwachten dat de studenten op de donderdag worden begeleid door de schoolopleider.

Deeltijd Fase A, B, C & D
Deeltijd Fase D
Fase startbekwaam
De stage van de deeltijd
studenten vindt plaats op donderdag. De stage bestaat uit twee perioden. Minimaal 25 stagedagen.

De stage van de tweedejaars studenten (fase B) vindt plaats op donderdag in de bouw van hun leeftijdsspecialisatie.

Leeftijdsspecialisatie:
Jonge kind groep 1 t/m 4
Oude kind groep 5 t/m 8
In januari kunnen de tweedejaars studenten met hun LIO-stage starten op donderdag en vrijdag indien ze voldoen aan de vastgestelde criteria. Ze vervolgen deze stage in dezelfde groep.
De (LIO-)stage van de vierdejaars studenten vindt
plaats op donderdag in de bouw van hun
leeftijdsspecialisatie.

Leeftijdsspecialisatie:
Jonge kind groep 1 t/m 4
Oude kind groep 5 t/m 8