Stage / werkplekleren

Voltijd
Studenten worden geplaatst op opleidingsscholen.
Wij verwachten dat de studenten op de donderdag en vrijdag worden begeleid door de schoolopleider.

PABO 1
Fase opleidingsbekwaam
PABO 2
Fase beroepstakenbekwaam
PABO 3
Fase werkplekbekwaam
Pabo 4
Fase startbekwaam
De stage van de eerstejaars studenten vindt plaats op
donderdag en vrijdag
(+ vier stageweken).
Eerstejaars studenten worden
geacht, na een oriƫnterende
periode, in twee verschillende
bouwen stage te lopen.
De stage van de tweedejaars
studenten vindt plaats op donderdag en vrijdag (+ vier stageweken) gedurende twee stageperioden.
Tweedejaars studenten
worden geacht in twee
verschillende bouwen stage te lopen.
De stage van de derdejaars
studenten vindt plaats in kwartiel 1 en 2 op de
donderdag en vrijdag, waarbij
de studenten voor 3 dagdelen in de klas zijn.
De stage van de derdejaars
studenten vindt plaats in de
bouw van hun
leeftijdsspecialisatie.
In kwartiel 3 en 4 zijn de studenten niet op de
opleidingsschool in verband met de minor.

Jonge kind 3 t/m 7 jaar
Oude kind 8 t/m 14 jaar
De studenten starten met
een stage pabo 4 op de donderdag en vrijdag in de
bouw van hun
leeftijdsspecialisatie.
De studenten zijn 3
dagdelen samen met de mentor in de groep aanwezig.
Vanaf kwartiel 2 (half november) kan de stage worden omgezet in een LIOstage indien er wordt voldaan aan de vastgestelde
criteria. Vanaf dat moment is de student 2 volledige
dagen in de groep.

Jonge kind: 3 t/m 7 jaar
Oude kind: 8 t/m 14 jaar

Deeltijd
Studenten worden geplaatst op opleidingsscholen.
Wij verwachten dat de studenten op de donderdag en vrijdag worden begeleid door de schoolopleider.

Deeltijd 3e
jaar
Fase werkplekbekwaam
Deeltijd 4e
jaar
Fase startbekwaam
Deeltijd versneld 2 (3e en 4e
jaar)
Fase werkplekbekwaam en startbekwaam
De stage van de derdejaars
studenten vindt plaats op donderdag in de bouw van
hun leeftijdsspecialisatie.
De stage bestaat uit twee perioden.

Jonge kind 3 t/m 7 jaar
Oude kind 8 t/m 14 jaar
De (LIO-)stage van de vierdejaars studenten vindt
plaats op donderdag en vrijdag in de bouw van hun
leeftijdsspecialisatie.

Jonge kind: 3 t/m 7 jaar
Oude kind: 8 t/m 14 jaar
De stage van de tweedejaars studenten (werkplekbekwame
fase) vindt het eerste half jaar plaats op donderdag in de bouw van hun leeftijdsspecialisatie.
In januari kunnen de tweedejaars studenten met hun LIOstage starten op donderdag en vrijdag indien ze voldoen aan
de vastgestelde criteria. Ze vervolgen deze stage in dezelfde groep.

Jonge kind: 3 t/m 7 jaar
Oude kind: 8 t/m 14 jaar.