WOS – Opleidersdagen

Vijf dagen per jaar komen instituuts- en schoolopleiders bij elkaar om de samenwerking te bespreken en zo nodig te verbeteren. Drie keer per jaar op Saxion en twee keer per jaar in opleidingsteams op locatie. Er worden inhouden vastgesteld, actualiteiten gedeeld en geïntegreerd in activiteiten.
De opleiders werken op deze opleidersdagen aan hun eigen ontwikkeling, aan de ontwikkeling van het curriculum en aan een optimale organisatie.
Op de opleidersdagen op Saxion is er een plenair deel en/of presentatie, er zijn agenda’s voor groepen met een specifieke opdracht, er is intervisie of er zijn ontwerpateliers voor de lerarenopleiders. Op de vierde opleidersdag is altijd een deel met een inspirerende lezing.

WOS-Opleidersdagen schooljaar 2023 – 2024:
7 september 2023 (WOS – startmiddag – op Saxion)
21 september 2023 (WOS – Opleidersdag 1 – op locatie)
9 november 2023 (WOS – Opleidersdag 2 – op Saxion)
1 februari 2024 (WOS – Opleidersdag 3 – op locatie)
18 april 2024 (WOS – Opleidersdag 4 – Congres Onderwijsregio Twente)
27 juni 2024 (WOS – Opleidersdag 5 – op Saxion)

Opleidingsteams
De opleidingsteams bestaan uit schoolopleiders, instituutsopleiders en starterscoaches van de stichting.

1.     SKOLO en KONOT

2.     Varietas

3.     Keender en OPO HvT

4.     Consent

5.     VCO ON

6.     SKOE

7.     OPOA, PCO NT en SOCA

8.     Attendiz en SOTOG

9.     Symbio

10.  Brigantijn