WOS – Opleidersdagen

Zes dagen per jaar komen instituuts- en schoolopleiders bij elkaar om de samenwerking te bespreken en zo nodig te verbeteren. Drie keer per jaar op Saxion + een startmiddag en twee keer per jaar in opleidingsteams op locatie. Er worden inhouden vastgesteld, actualiteiten gedeeld en geïntegreerd in activiteiten.
De opleiders werken op deze opleidersdagen aan hun eigen ontwikkeling, aan de ontwikkeling van het curriculum en aan een optimale organisatie.
Op de opleidersdagen op Saxion is er een plenair deel en/of presentatie, er zijn agenda’s voor groepen met een specifieke opdracht, er is intervisie of er zijn ontwerpateliers voor de lerarenopleiders. Op de vierde opleidersdag is altijd een deel met een inspirerende lezing.

WOS-Opleidersdagen schooljaar 2024 – 2025:

5 september 2024 (WOS – startmiddag – op Saxion)
19 september 2024 (WOS – Opleidersdag 1 – op locatie)
7 november 2024 (WOS – Opleidersdag 2 – op Saxion)
30 januari 2025 (WOS – Opleidersdag 3 – op locatie)
17 april 2025 (WOS – Opleidersdag 4 – op Saxion)
19 juni 2025 (WOS – Opleidersdag 5 – op Saxion)

Opleidingsteams
De opleidingsteams bestaan uit schoolopleiders, instituutsopleiders en starterscoaches van de stichting.

1.     SKOLO en KONOT

2.     Varietas

3.     Keender en OPO HvT

4.     Consent

5.     VCO ON

6.     SKOE

7.     Viadere en SOCA

8.     Attendiz en SOTOG

9.     Symbio

10.  Brigantijn