De meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren

De meerwaarde van Samen Opleiden
In opdracht van het ministerie van OCW is onderzocht hoe Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) het best vorm kan krijgen om te komen tot 100% opleiden van studenten via SO&P. Het onderzoek bestudeert zowel het opleiden van docenten in erkende partnerschappen/opleidingsscholen als het opleiden van leraren in samenwerkingsverbanden die niet erkend zijn en dus geen subsidie ontvangen het ministerie van OCW.

Brede steun voor SO&P
Uit het onderzoek blijkt dat er brede steun is voor SO&P. De meerwaarde voor het samen opleiden van leraren wordt gezien. Het versterkt de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen, en er is een gedeelde verantwoordelijkheid en betere afstemming tussen theorie en praktijk. Daarnaast leert men met en van elkaar over hoe studenten het beste kunnen worden opgeleid.

Positieve beoordeling kwaliteit begeleiding, beoordeling, curriculum en leeromgeving
Respondenten in alle sectoren beoordelen de kwaliteit van de begeleiding en beoordeling, de kwaliteit van het curriculum en van de leeromgeving, de kwaliteit van de student/startende docent en de kwaliteit van het professionaliseren van startend en zittend personeel positiever sinds deelname aan SO&P.

Professionalisering
Er is ook erkenning voor de meerwaarde van SO&P voor het professionaliseren van startend en zittend personeel. Er komt nieuwe kennis de scholen en de opleiding in en er wordt samen nieuwe kennis gemaakt over het ontwikkelen, uitvoeren of evalueren van onderwijs. Dit geeft een impuls aan de kwaliteit van het onderwijspersoneel.

Aanbevelingen voor opleiden via SO&P
Het ministerie van OCW heeft samen met de sectorraden de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). Naar schatting worden 39% van alle studenten die een lerarenopleiding volgen via SO&P opgeleid. Het onderzoeksrapport geeft aanbevelingen voor de partnerschappen en OCW-beleid om te komen tot een situatie waarin alle studenten via SO&P worden opgeleid.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website van de Rijksoverheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *