Startgroep

Een ‘startgroep’, samengesteld uit schoolopleiders, leden curriculumcommissie Pabo, opleidingscoördinator werkveld en programmaleider Samen Opleiden neemt gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het invullen van de WOS-Opleidersdagen die vijf keer per jaar plaats vinden.
Naast ruimte voor overleg en tijd voor informele ontmoeting tijdens een gezamenlijke lunch wordt een vaste indeling voor de dag gehanteerd: 

  • Agenda op basis van actuele ontwikkelingen;  
    De ‘startgroep’ stelt deze agenda samen waarna deze met teamspecifieke toelichting door de voorzitters van de teams wordt verspreid. Structurele agendapunten zijn de studievoortgang van de studenten, ontwikkelingen in de school, actuele zaken wat betreft inhoudelijke begeleiding. 
  • Inspiratie in de vorm van en lezing of presentatie; 
  • Ontwerpatelier voor lerarenopleiders; 
    Dit onderdeel krijgt vorm op basis van zowel kenmerkende ontwikkelingen binnen de scholen als vanuit portfolio-opdrachten voortkomend uit het curriculum. Het gaat om de transfer van kennis naar de eigen praktijk: de specifieke context van de school en de begeleiding van de student bij eigen leervragen en ontwikkeldoelen.