Samen Opleiden

Samen Opleiden
Binnen het Samen Opleiden in Twente is er een hechte samenwerking tussen de Pabo en de basisscholen in de regio. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat een groot deel (minimaal 40%) van je opleiding in de basisschool plaats vindt. Dit noemen we werkplekleren. Met medestudenten vorm je een leerteam. Je wordt begeleid door experts uit zowel de basisscholen als de Pabo. Al deze basisscholen zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als opleidingsschool.

Samen leren in de school

Het ontwerpatelier
Binnen het Samen Opleiden worden ontwerpateliers gegeven op de basisschool. Tijdens deze ontwerpateliers wordt een koppeling gemaakt tussen de theorie en de praktijk. Bekijk onderstaande filmpje voor meer informatie over ontwerpatelier.

Ontwerpatelier en begeleiding binnen Samen Opleiden Twente

Samen leren in de klas

Mentor
In de klas word je begeleid door een mentor.
De schoolopleider koppelt je aan een mentor waarvan je op dat moment veel kan leren. Zo wordt (binnen de mogelijkheden van de school) zoveel mogelijk aangesloten bij je eigen wensen en leervragen.
Om de begeleiding goed af te stemmen, voert de mentor regelmatig gesprekken met jou als student en de school- en instituutsopleider. Samen bespreken jullie de begeleidingsaspecten, beoordelingscriteria en de specifieke leerbehoeften.

Overzicht van opleidingsscholen binnen Partnerschap Twente Oost en West

Ben je van plan de pabo te gaan volgen bij Saxion Enschede en zoek je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van Saxion en klik hier.

Informatie over de deeltijdopleiding pabo bij Saxion? Klik hier

Informatie over het zij-instroom traject? Klik hier