Home

Welkom op de website Samen Opleiden en Professionaliseren Twente

Samen Opleiden betekent dat studenten een substantieel deel van hun opleidingstijd doorbrengen op een opleidingsschool. Samen met de pabo vormen deze scholen de opleiding voor en met de studenten.  

Samen Opleiden in beeld