Partnerschap

Sinds 2001 is in Twente sprake van gedeelde opleidingsverantwoordelijkheid door vijftien schoolbesturen en Saxion Pabo Enschede. De Twentse educatieve samenwerking bestaat uit twee Partnerschappen Samen Opleiden te weten Twente Oost en Twente West. Gezamenlijk bieden we met ruim 100 scholen opleidingsplaatsen aan […]

Read More Partnerschap

Samenwerken

Kenmerkend voor Samen Opleiden is de hechte samenwerking met basisscholen in de regio.Deze samenwerking maakt het mogelijk dat een groot deel (minimaal 40%) van de opleiding in de basisschool plaats […]

Read More Samenwerken

Missie – visie

De missie van de Twentse samenwerking is samen Opleiden in te zetten ter bevordering van de professionele ontwikkeling van studenten, leraren en lerarenopleiders en dit te verbinden aan de ontwikkeling van de basisschool en de hogeschool om […]

Read More Missie – visie