WOS – Opleidersdagen

Vijf dagen per jaar komen instituuts- en schoolopleiders bij elkaar om de samenwerking te bespreken en zo nodig te verbeteren. Drie keer per jaar op Saxion en twee keer per […]

Read More WOS – Opleidersdagen

Belangrijke documenten

Algemeen Voltijd Uitleg en documenten voor de opdracht: 360 graden feedback Meer informatie over LIO vind je hier. Deeltijd

Read More Belangrijke documenten

Informatie over het curriculum 1e jaar

Semester 1 Informatiefilmpje – Inleiding in de eerste kernpraktijk (05.19 min) Semester 2 Informatiefilmpje – inleiding in de tweede kernpraktijk Reflectie In het eerste semester wordt alleen gebruik gemaakt van […]

Read More Informatie over het curriculum 1e jaar

Informatie over het curriculum 2e jaar

Semester 1 Semester 2 Jonge Kind Oude Kind Reflectie Onderstaande reflectieformulieren worden in het tweede jaar ingezet. Directe instructie Informatie filmpjes – directe instructie Inleiding in het onderwijsontwerp directe instructie […]

Read More Informatie over het curriculum 2e jaar

Samen Opleiden

Binnen Samen Opleiden in Twente is er een hechte samenwerking tussen de Pabo en de basisscholen in de regio. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat een groot deel (minimaal 40%) […]

Read More Samen Opleiden

Afspraken over gebruik van beeldmateriaal:

Binnen de partnerschappen Samen Opleiden Twente Oost en West is het volgende vastgesteld over het gebruik van beeldmateriaal op stage voor opdrachten: Opleidingsscholen hebben primaire verantwoordelijkheid voor het leren van […]

Read More Afspraken over gebruik van beeldmateriaal:

De LIO-stage

De LIO-stage is een stage die bedoeld is om de student op een natuurlijke manier de overstap te latenmaken naar het werkveld. De student komt in aanraking met alle facetten […]

Read More De LIO-stage

Stage / werkplekleren

VoltijdStudenten worden geplaatst op opleidingsscholen.Wij verwachten dat de studenten op de donderdag en vrijdag worden begeleid door de schoolopleider. PABO 1Fase opleidingsbekwaam PABO 2Fase beroepstakenbekwaam PABO 3Fase werkplekbekwaam Pabo 4Fase […]

Read More Stage / werkplekleren

Ontwerpatelier binnen een leerteam

Binnen Samen Opleiden wordt gewerkt in leerteams. Met enige regelmaat krijgt dit vorm in ontwerpateliers op de opleidingsschool. Tijdens deze ontwerpateliers wordt een koppeling gemaakt tussen de theorie en de […]

Read More Ontwerpatelier binnen een leerteam