Alle informatie over het curriculum 1e jaar

Informatiefilmpjes Inleiding in de eerste kernpraktijk (05.19 min) Inleiding in het onderwijsontwerp directe instructie – (02.43 minuten) Onderwijsontwerp directe instructie – Het kader van de les – (04.49 minuten) Onderwijsontwerp […]

Read More Alle informatie over het curriculum 1e jaar

Samen Opleiden

Binnen Samen Opleiden in Twente is er een hechte samenwerking tussen de Pabo en de basisscholen in de regio. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat een groot deel (minimaal 40%) […]

Read More Samen Opleiden

Stage / werkplekleren

VoltijdStudenten worden geplaatst op opleidingsscholen.Wij verwachten dat de studenten op de donderdag en vrijdag worden begeleid door de schoolopleider. PABO 1Fase opleidingsbekwaam PABO 2Fase beroepstakenbekwaam PABO 3Fase werkplekbekwaam Pabo 4Fase […]

Read More Stage / werkplekleren

Ontwerpatelier

Binnen Samen Opleiden wordt gewerkt in leerteams. Met enige regelmaat krijgt dit vorm in ontwerpateliers op de opleidingsschool. Tijdens deze ontwerpateliers wordt een koppeling gemaakt tussen de theorie en de […]

Read More Ontwerpatelier

Samen professionaliseren

Beroepsregistratie lerarenopleider (BRLO) Je bent lerarenopleider. Een bijzonder beroep! Want leraar van de leraar word je niet zomaar. Ga maar na: je bekwaamt je eerst in het leraarsvak. Vervolgens verwerf […]

Read More Samen professionaliseren

Mentorenscholing

Binnen Samen Opleiden is er voortdurende aandacht voor professionalisering van mentoren.In veel van de opleidingsscholen zijn de mentoren inmiddels geschoold in begeleidingsvaardigheden aansluitend bij de gezamenlijke visie op opleiden. Bij […]

Read More Mentorenscholing

WOS – Opleidersdagen

Vijf dagen per jaar komen instituuts- en schoolopleiders bij elkaar om de samenwerking te bespreken en zo nodig te verbeteren. Drie keer per jaar op Saxion en twee keer per […]

Read More WOS – Opleidersdagen