Deelname aan leergroepen (PLG)

Animatie met uitleg over Kennisnetwerk Lerende Leraren

Voor deelname aan een leergroep (PLG’s, expertgroep of projectgroep) verwijzen wij je naar www.lerendeleraren.nl

Wat is een PLG?
Een PLG is een Professionele leergemeenschap van leraren, lerarenopleiders en onderzoekers die in het kader van scholing in tijd gefaciliteerd wordt door de werkgever (minimaal 40 uur op jaarbasis) om te komen tot kennisdeling of -ontwikkeling. Het platform biedt de PLG de mogelijkheid om ontmoeting te organiseren, daarbij kan de PLG gebruik maken van een besloten werkomgeving.

Een PLG heeft als opdracht:
* individuele kennis expliciteren;
* gezamenlijke kennis in beeld brengen;
* essentiële kennis definiëren;
* opborrelende leervragen beantwoorden;
* opbrengsten omzetten in een beroepsproduct.

Een PLG stelt zijn eigen doelen en frequentie van ontmoeting vast.

De PLG wijst een contactpersoon aan die met de programmaleiding van het Kennisnetwerk communiceert. (info@lerendeleraren.nl)

Wat is een expertgroep?
Een expertgroep binnen het Kennisnetwerk is een groep professionals met
overeenkomstige expertise, verantwoordelijkheid dan wel taak.
Het Kennisnetwerk biedt een platform voor kennisdeling en/of -ontwikkeling.Het platform biedt de expertgroep de mogelijkheid om ontmoeting te organiseren, daarbij kan de groep gebruik maken van een besloten werkomgeving.
Een expertgroep stelt zijn eigen doelen en frequentie van ontmoeting vast.
De groep wijst een contactpersoon aan die met de programmaleiding van het Kennisnetwerk communiceert. (info@lerendeleraren.nl)

Wat is een projectgroep?
Een projectgroep binnen het Kennisnetwerk is een groep professionals die op basis van een erkende projectaanvraag werkt aan de geformuleerde doelen.
Het Kennisnetwerk biedt een platform om de doelen te realiseren en te komen tot kennisdeling en/of -ontwikkeling.Het platform stelt de projectgroep in de gelegenheid ontmoeting te organiseren,
daarbij kan de groep gebruik maken van een besloten werkomgeving.
Een projectgroep binnen het Kennisnetwerk heeft in ieder geval de
verantwoordelijkheid gerealiseerde opbrengsten te delen via www.lerendeleraren.nl.
Een projectgroep stelt zijn eigen doelen en frequentie van ontmoeting vast.
De groep wijst een contactpersoon aan die met de programmaleiding van het Kennisnetwerk communiceert. (info@lerendeleraren.nl).