Mentorenscholing

Binnen Samen Opleiden is er voortdurende aandacht voor professionalisering van mentoren.
In veel van de opleidingsscholen zijn de mentoren inmiddels geschoold in begeleidingsvaardigheden aansluitend bij de gezamenlijke visie op opleiden. Bij het ontwerp van deze scholing is gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten van dr. Maaike Vervoort. Zij deed binnen opleidingsscholen onderzoek naar het voor studenten toegankelijk maken van de kennis van de mentor. 

De scholing is met name gericht op begeleidingsvaardigheden zodat gerichte en efficiënte begeleidingsgesprekken gevoerd kunnen worden. Inmiddels is er een ‘Expertgroep mentorentrainers’ die geschoold zijn in het verzorgen van mentorenscholingen.
Neem voor meer informatie over de mentorenscholing contact op met : info@lerendeleraren.nl.